Chinese artists by Michel Nau - Hua Tianyou  滑田友   
 

 

 
 

 

 
 

Hua Tianyou

 
i

滑田友

 
     
 

© Hua Tianyou  滑田友   portrait  -  chinesenewart

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 

Hua Tianyou ( 1901-1986 ), named Shunqing 舜卿, was born in Huaiyin, in Jiangsu

 

Province, in China.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Danièle Sicard

 
 

© Hua Tianyou  滑田友 


Hua Tianyou  滑田友 - Female Body N°3  1945  - Bronze  

 
 

© Hua Tianyou  滑田友 

 


 
 

Contact   All rights reserved  ©chinesenewart  Paris  Legal Notices