Chinese artists by Michel Nau - Fan Zeng  范曾   
 

 

 
 

 

 
 

Fan Zeng

 
i

范曾

 
  under construction  
 

© Fan Zeng  范曾    portrait  -  chinesenewart

 
biography  
works  
publications  
 
 

 
 
 
 

 

   
   
   
   
 

Danièle Sicard

 
 

© Fan Zeng  范曾

 
 

© Fan Zeng  范曾  

Fan Zeng 范曾

Albin Michel  

 

Le vieux sage et l'enfant

2005

 

texts : Cyrille J.D. Javary

 
 

in french

 
 

32 cm x  25cm

 
 

157 p

 
 

isbn : 978 2 226 14906 6

 
     
     
       
       
       

       
       

© Fan Zeng  范曾

 


         Fan Zeng Art Museum  Nantong, Jiangsu  -  China

Architect : Original Design Studio with The Architectural Design
and Research Institute of Tongji University

Architects in charge : Zhang Ming, Zhang Zi, Li Xuefeng, Sun Jialong, Zhang Zhiguang, Su Ting
Photographs: Yao li, Su Shengliang.

   

 
 

Contact   All rights reserved  ©    chinesenewart  Paris  Legal Notices