Chinese artists by Michel Nau - Chiu Ya-Tsai 邱亚才   
 

 

 
 

 

 
 

Chiu Ya-Tsai

 
 

邱亚才

 
     
 

© Chiu Ya-Tsai 邱亚才 portrait - chinesenewart

 
biography  
works  
exhibitions  
links  
publications  
 
 

 
 
 

 

Chiu Ya-Tsai  邱亚才 pinyin Qu Yacai

   
   
   

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Danièle Sicard

 
 

© Chiu Ya-Tsai 邱亚才

 
 
 
 
     
   


exhibitions  
selection

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

     
       

© Chiu Ya-Tsai 邱亚才

       
       
 
 

   

MacPro Gallery Macau

www.macprogallery.com

   

 

 

© Chiu Ya-Tsai 邱亚才

 

 

© Chiu Ya-Tsai 邱亚才  

邱亚才

Hanart TZ Gallery  

 

Chiu Ya-tsai

Hong Kong

 

texts : Johnson Chang Tsong-Zung,

2000

 

Chiu Ya-Tsa

 
  catalogue en chinois, en anglais  
     
     
     
     
 
       

 

© Chiu Ya-Tsai 邱亚才

       
       

   
   

© Chiu Ya-Tsai 邱亚才

   


 

Contact  All rights reserved  ©  chinesenewart  Paris  Legal Notices