Chinese artists by Michel Nau - Yan Li  
 

 

 
 

 

 
 

Yan Li

 
 

 严力

 
 

 

 
biography

© Yan Li  portrait - chinesenewart

 
works  
publications  
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Danièle Sicard

 
 

© Yan Li

 

 

© Yan Li - catalogue AVANT-GARDE CHINESE ART 1986  

AVANT-GARDE CHINESE ART

1986

 

中国前卫艺术

 

 

Beijing /New York

 
 

Ai Wei Wei . Li Shuang . Ma Desheng .Xing Fei .

 
 

Yan Li .Yang Yiping .Yin Guanzhong .

 
 

Zhang Wei. Zhao Gang . Zhu Jinshi

 
 

Text : Michael Murray

 
 

in english

 
   

17,8 cm x 20,3 cm

 
       

 

 
biographie  
oeuvres  
publications  
 
 
 
 

Contact  All rights reserved  ©  chinesenewart  Paris Mentions légales