Chinese artists by Michel Nau - Zhang Yanzi  
 

 

 
 

 

 
 

Zhang Yanzi

 
 

章燕紫

 
  under construction  
 

© Zhang Yanzi   portrait - chinesenewart

 
biography  
works  
exhibitions  
links  
publications  
 
 

 
 
 
 

 

   
   
   
   
 

Danièle Sicard


 
 

© Zhang Yanzi

 
 
 
 
     
   


Solo exhibitions  
selection

 
       
       
       
       
       

 

     

 

     
       

© Zhang Yanzi

       
       

 

 


collective exhibitions  
selection

 

 

     
       
       
       
       
       
       


 

 

 

© Zhang Yanzi

 
 
 
 

   

Ora-Ora Gallery  Hong Kong

 www.ora-ora.com

   


 

 

© Zhang Yanzi

 

 

 
 

© Zhang Yanzi

 
 

© Zhang Yanzi

 
 

© Zhang Yanzi

 


 
 

Contact   All rights reserved ©    chinesenewart  Paris  Legal notices