Chinese artists by Michel Nau - Hong Hao

 
 

 

 
 

 

 
 

Hong Hao

 
 

洪浩

 
  under construction  
 

 © Hong Hao

 
biography  
works  
exhibitions  
links  
publications  
 
 

 

 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Danièle Sicard

 


 
 

 © Hong Hao

 
 
 
 
     
   

Solo exhibitions selection

 
       
       
       
       
       

 

     

 

     
       

 © Hong Hao

       
       

 

 


Collective exhibitions  
selection

 

 

     
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 © Hong Hao

 

 

 
 

   

Pace Gallery  New York  London  Beijing  Hong Kong

www.pacegallery.com

Base Gallery  Tokyo

www.basegallery.com   

Chinese Contemporary  London  Beijing  New York

www.chinesecontemporary.com

   

 
 

 © Hong Hao

 
 

 © Hong Hao

 
 

 © Hong Hao

  Year 10 2006
  Featuring over 20 artists and celebrating 10 years  
  of Chinese Contemporary Gallery  
  texts  Julia Colman, Ludovic Bois, Kent Logan  
  114 p  
  isbn  0 9543876 5 1  
     
     
       
       
       

 © Hong Hao

 

就 勢: 洪浩 作品

2011
 

Hong Hao: AS IT IS

 
  exhibition from 26.11 to 26.02 2012, Beijing  
 

text  Pauline J. Yao

 
  in chinese, in english  
  44 p  
     
       
       
       
 © Hong Hao  

紀錄 洪浩文 件

2012
  Record About Hong Hao  
  texts  Li Xianting, Hou Hanru, Fan Dian, Feng Boyi, Hu Fang,  
  Karen Smith, Gu Zheng, Paula Gustafson, Pauline J.Yao, Angie   
  Baecker, Gao Minglu, Qiu Zhijie, Zhang Zhaohui, Gu Zhenging,  
  Meg Maggio, Li Xianting, Leng Lin, Monica Dematte, Yuwen  
  Chen, Christophe W.Mao, David Ake Sensabaugh, Britta  
 

Erickson, Christina Yu, Chen Chaos, Tang Xin.

 
    in chinese, in english  
    278 p  
       
       
       
 © Hong Hao  

洪浩:藏經

2012
  Hong Hao  Selected Scriptures  
 

text Leng Lin

 
  in chinese, in english  
  68 p  
     
     
 
 
 
 

 

 © Hong Hao

 

 

 © Hong Hao

 
 

 © Hong Hao

 
 
 © Hong Hao
 
 
 © Hong Hao
 

 
 

Contact   All rights reserved ©  chinesenewart Paris  Legal notices  Legal notices